Lô CN 1-07-5, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Hà Nội
Mon-Fri 07:30 AM - 04:00 PM
Lô CN 1-07-5, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Hà Nội
Mon-Fri 07:30 AM - 04:00 PM

Công ty Cổ phần Quản lý Năng lượng Thông minh, tên giao dịch: PSMART., JSC có địa chỉ nhà máy tại Lô CN 1-07-5, Khu Công nghiệp Công nghệ cao 1 – Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, là đơn vị sản xuất và cung ứng công tơ điện tử thông minh, thiết bị truyền thông, đồng hồ nước thông minh cho Lưới điện thông minh (Smart Grids) và Phát triển thành phố thông minh theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc: Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030.

Certificates